slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN BÍNH THÂN VÀ ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU

Ngày 30 năm Bính Thân (nhằm Thứ Sáu ngày 27/01/2017)

  • 07:00PM   Sám Hối 6 Căn Cuối Năm.
  • 08:00PM   Tiệc Phổ Trà Tất Niên. Phật Tử phát biểu cảm tưởng về sinh hoạt và tu học năm cũ.
  • 09:00PM   Đón Giao Thừa. Thời Kinh Bát Nhã Mừng Vía Đức Phật Di Lặc và Phát Lộc Đầu Năm.

Các bài giảng tại Thiền Viện Chơn Tâm

Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam 2016

Hình Ảnh Lễ Vu Lan năm 2016

Hình ảnh Lễ Phật Đản 2016

Chư Tôn Đức Viếng thăm Thiền Viện Chơn Tâm

Ngày thứ ba, 19 tháng 4 năm 2016, Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viên Trúc Lâm Đà Lạt và phái đoàn viếng thăm TV Chơn Tâm

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tuệ Viên thuyết pháp

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 4 năm 2016,Thượng Tọa Thích Tâm Thuần thuyết pháp

Chư Tôn Đức cho Phật tử tham vấn

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA TU VÀ NGÀY LỄ CỦA HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI

                                                            THÔNG BÁO

Danh Sách Phật Tử Cúng Tiền Sửa Mái Nhà Bếp

TT.  Thích Tuệ Chơn                                 $ 1,000

ĐĐ. Thích Trúc Thái Bạch                         $  500

SC.  Diệu Như                                           $  100

Thông Báo Bổ Nhiệm Trụ Trì

Vietnamese Buddhist Zen Meditation Congegration
Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam -Thiền Phái Trúc Lâm Hải Ngoại
 
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 
Chúng tôi là Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác, Trụ Trì Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
 
Địa chỉ: 
6326 Camino Del rey.
Bonsall, CA 92003
 

Hình ảnh buổi lễ Vu Lan 2015

Pages